Чешский язык. Пособие по развитию речи

Зайцева Наталия Александровна

Жанр: Языкознание  Научно-образовательная    2001 год   Автор: Зайцева Наталия Александровна   
Закладки
Размер шрифта
A   A+   A++
Cкачать
Читать

1. RODINA (Семья)

Slovní zásoba: Словарный запас:

Člověk m.человек

muž m. мужчина

žena f. женщина

chlapec m. парень

hoch m. парень (разг)

kluk m. мальчик

dívka f. девушка

holka f. девушка (разг.)

ditě n. ребёнок

stařec m. старик

stařenka f. старуха

rodina f. семья

otec, tatínek m. отец, папа

matka, maminka f. мать, мама

děti n. дети, syn m. сын

dcera f. дочь

sourozenec m. единоутробный брат или сестра

bratr m. брат

sestra f. сестра

dědeček m. дедушка

babička f. бабушка

manžel m. муж, супруг

manželka f. жена, супруга

příbuzný m. родственник

strýc, strýček m. дядя, дядюшка

teta, tetička f. тётя, тётушка

snacha f. невестка

zeť m. зять

tchánm. свёкор, тесть

tchýně f. свекровь, тёща

bratranec m. двоюродный брат

sestřenice f. двоюродная сестра

neteř f. племянница

synovec m. племянник

otec + matka rodiče отец + мать родители

strýc + teta přibuzné дядя + тётя родственники

syn + dcera děti сын + дочь дети

muž + žena manželé муж + жена супруги

bratr + sestra sourozenci брат + сестра братья (сёстры)

babička + dědeček prarodiče бабушка + дедушка прародители

svobodný холостой

ženatý женатый

vdaná замужняя

rozvedený разведённый

starý mladenec старый холостяк

stará panna старая дева

Můj otec pochází z Německa. Мой отец родом из Германии.

Odkud pocházite, paní Poláčková? Откуда вы родом, госпожа Полачкова?

Přečtete texty. Прочитайте тексты.

1. DIALOG

A.: To jsou naše fotografie. To je moje rodina. To je můj dědeček a má babička. A taky jsou tam moji rodiče a sourozenci.

B.: Tvá maminka a tvá babička jsou si podobne.

A.: Ano, jsou.

B.: A taky tvá sestra je moc hezká. Kde studuje?

A.: Studuje na gymnáziu. A to je můj bratranec.

Je hezký, viď? A je ještě svobodný!

Slovníček. Словарик:

Studovat учиться

jsou podobne они похожи

moc очень

na gymnáziu в гимназии

viď ведь так?

2. PAN MATUSEVIČA JEHO RODINA

Pan Matusevič je Bělarus. Doma v Bělarusku je profesor na filologické fakultě, ale teď je v Praze, studuje češtinu. V Praze je sam, ale často vzpomíná na svou rodinu. Jeho manželka, paní Matusevičová, v Praze není. Je doma v Minsku, pracuje v nemocnici. Má velmi ráda svou práci. Dopoledne i odpoledne pracuje, volno má jen večer. Jeho dcera je už velká. Jmenuje se Alena. Už nestuduje, ale nepracuje, dopoledne odpočívá, odpoledne nakupuje, večer se dívá na televizi nebo jde s kamarádem do kavárny. Má hezký den. Jeho syn Janka ještě studuje na univerzitě v Minsku. Nestuduje rád, není dobrý student, ale je chytrý. Má rád jen kino, video a sport. Ještě rád hraje na počitači.

Slovníček. Словарик:

Čeština f. чешский язык

vzpomínat na koho вспоминать кого

odpočívat отдыхать

nakupovat делать покупки

divadlo n. театр

práce f. работа

jen (jenom) только

kavárna f. кафе

ještě ещё

počitač m. компьютер

Odpovězte: Ответьте:.

Kde pracuje pan Matusevič? Jakou má rodinu pan Matusevič?

Co dělá manželka pana Matuseviče? Co dělají děti pana Matuseviče?

* * *

Pozor! Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysoké škole, na gymnáziu

Učit se česky, anglicky изучать чешский, английский

Chodit do školy, do práce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деятельностью

být v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии

* * *

Алфавит

Интересное

Copyrights and trademarks for the book, and other promotional materials are the property of their respective owners. Use of these materials are allowed under the fair use clause of the Copyright Law.